Virksomhedspraktik

På Dalhoffsminde står vi gerne til rådighed for lysten til at afprøve et arbejdsforhold.

Vi har gode rammer for arbejdsprøvninger og ser det som en naturlig del af Dalhoffsmindes kerneopgave. Arbejdsprøvninger kan strække sig lige fra en snuse praktik på 4 uger til et længere arbejdsprøvningsforhold.  Praktikken starter altid med at vi gerne vil mødes med dig, for at indstille vores forventninger samt evt. skånevilkår. I en evt. arbejdsprøvning vil der blive arbejdet med mål og dokumentation i samarbejde med jobcenter, mentorer eller andre relevante kontaktepersoner. Vi benytter arbejdsevnevurderinger i dette arbejde.