Værdier for samarbejdet på Dalhoffsminde

Vi vægter samarbejdet højt i vores opgaver.

Det være sig samarbejdet med og om beboernes videre muligheder, samt samarbejdet i tværfaglige kredse. Vi har i vores indskrivningskontrakter, som orienteres bopælskommune sendes senest 3 dage efter indskrivning, beskrevet forventninger i samarbejdet fra vores side. Vi udarbejder opholdsplaner og arbejdsevnevurderinger i samarbejde med beboerne.

Bostøtte §110.

Læs mere her

Arbejdsevneskema

Læs mere her

Ligeledes fordre vi i vores samarbejdet de muliges kunst, for at få skabt muligheder for beboernes videre færd. På Dalhoffsminde arbejder vi på tværs af fagligheder. Det gøres løbende i teammøder, morgenmøder og personalemøder. Det gør vi for at sikre sammenhæng i vores arbejde. Her kan du læse om kerneopgaven og grundlaget.

Kerneopgaven

Læs mere her

Organisationsplan

Læs mere her