Værdier for samarbejdet på Dalhoffsminde

Vi vægter samarbejdet højt i vores opgaver

Det være sig samarbejdet med og om beboernes videre muligheder, samt samarbejdet i tværfaglige kredse. Vi har i vores indskrivningskontrakter, som tilsendes bopælskommune senest 3 dage efter indskrivning, beskrevet forventninger til samarbejdet fra vores side. Vi udarbejder opholdsplaner og arbejdsevnevurderinger i samarbejde med beboerne.

Bostøtte §85A.

Læs mere her

Arbejdsevneskema

Læs mere her

Ligeledes forsøger vi i vores samarbejde det muliges kunst, for at få skabt muligheder for beboernes videre færd. På Dalhoffsminde arbejder vi på tværs af faggrænser. Det gøres løbende i teammøder, morgenmøder og personalemøder for at sikre sammenhæng i vores arbejde. Her kan du læse om kerneopgaven og grundlaget.

Kerneopgaven

Læs mere her

Organisationsplan

Læs mere her