Takstfinaseret økonomi

Det er hjemkommunes opgave, at fastsætte borgerens egenbetaling.

Døgntaksten for ophold på Dalhoffsmindes døgntilbud er i  2021 fastsat til 1569 kr. Taksten betales af borgerens hjemkommune, regningen fremsendes månedsvis indtil borgeren udskrives fra tilbuddet.

Egenbetalingen 2021

Logi

93 kr. pr døgn

Det er hjemkommunes opgave, at fastsætte borgerens egenbetaling.  Der udarbejdes samtykkeerklæring med mulighed for træk i beboerens offentlige ydelse.

Udover døgnpladserne har Dalhoffsminde 3 udslusningspladser, her er der tale om borgere der bor i egen bolig, med støtte fra Dalhoffsminde. Tilbuddet aftales mellem Dalhoffsminde, borger og borgerens hjemkommune. Døgntaksten er 598 kr. inklusiv beskæftigelsesindsats.

Under indskrivningen bliver borgeren beskæftiget i et af stedets beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103, her udbetales der 25 kr. pr. fremmødt time, og af dem skal der betales skat. Arbejdsdusøren modregnes ikke i borgerens sociale ydelser.