Takstfinansieret økonomi

Det er betalingskommunes opgave, at fastsætte borgerens egenbetaling

Døgntaksten for ophold på Dalhoffsmindes døgntilbud er pr. 01 Januar 2023 fastsat til 1680 kr. Taksten betales af borgerens betalingskommune og regningen fremsendes månedsvis indtil borgeren udskrives fra tilbuddet.

Egenbetaling 2023

Logi

96,71 kr. pr døgn

Det er betalingskommunes opgave at fastsætte borgerens egenbetaling. Der udarbejdes samtykkeerklæring med mulighed for træk i beboerens offentlige ydelse.

Udover døgnpladserne har Dalhoffsminde 3 udslusningspladser, her er der tale om borgere, der bor i egen bolig med støtte fra Dalhoffsminde. Tilbuddet aftales mellem Dalhoffsminde, borger og borgerens betalingskommune. Døgntaksten er 598 kr. inklusiv beskæftigelsesindsats.

Under indskrivningen bliver borgeren beskæftiget i et af stedets beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 110 jf LAB lovens bestemmelser § 103, her udbetales der 25 kr. pr. fremmødt time, og af dem skal der betales skat. Arbejdsdusøren modregnes ikke i borgerens sociale ydelser.