Takstfinansieret økonomi

Det er betalingskommunes opgave, at fastsætte borgerens egenbetaling

Døgntaksten for ophold på Dalhoffsmindes døgntilbud er pr. 01 Januar 2024 fastsat til 1705 kr. Taksten betales af borgerens betalingskommune og regningen fremsendes månedsvis indtil borgeren udskrives fra tilbuddet.

Egenbetaling 2024

Logi

100,77 kr. pr døgn

Det er betalingskommunes opgave at fastsætte borgerens egenbetaling. Der udarbejdes samtykkeerklæring med mulighed for træk i beboerens offentlige ydelse.

Dalhoffsminde er i alt godkendt til 48 døgnpladser hvoraf de 16 er fleksible §107 pladser. §107 Midlertidigt botilbud er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud. §107 Botilbud forudsætter en §110 indskrivelse. Derudover tilbyder Dalhoffsminde Bostøtte §85A via Housing First metoderne. Tilbuddene aftales mellem Dalhoffsminde, borger og borgerens betalingskommune.  

Under indskrivningen bliver borgeren beskæftiget i et af stedets beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 110 jf. LAB lovens bestemmelser § 103, her udbetales der 25 kr. pr. fremmødt time, og af dem skal der betales skat. Arbejdsdusøren modregnes ikke i borgerens sociale ydelser.