Vi tror på dig og dine kompetancer

Efter ankomst får du indenfor kort tid en samtale med en værkstedsassistent.

Sammen afklarer vi dine arbejdsmuligheder og arbejdssted. Du behøver ikke at være faguddannet eller have særlige kvalifikationer, blot du har lysten til at indgå i arbejdsfællesskaber. Du får udleveret arbejdstøj/værnemidler. Din arbejdstid planlægges i samarbejde med personalet. Du får udbetalt arbejdsdusør for de timer du arbejder. Udbetaling af din arbejdsdusør sker hver mandag. Frihed fra arbejde aftales med dit arbejdssted. Sygdom meldes til arbejdssted eller dagvagt.