Faglig tilgang

Fagligheden på Dalhoffsminde er essentiel.

Vi tænker gerne i skæve vinkler når vi arbejder, dette i anerkendelse af den enkeltes beboers ståsted i livet. Dette gør vi i et systemisk perspektiv. Vi stræber kontinuerligt efter ny viden på området. Vi har i 2020 arbejdet med Low Arousel med et særligt sigte på en konfliktnedtrappende egen adfærd. 

Hvis du har spørgsmål eller blot er nysgerrig er du meget velkommen til at kontakte os, eller du kan læse den seneste tilsynsrapport her.

Metoder:

NADA

Motiverende samtaler

KRAP

VUM udredning

Faglige tilgange:

Recovery

Rehabiliterende tilgang

Low Arousal

Kognitiv tilgang