Fortællingen om Dalhoffsminde

Dalhoffsminde er en selvejende institution med tilknytning til Arbejde Adler og drives i henhold til lov om social service § 110, der er beregnet til midlertidigt ophold for hjemløse samt personer med særlige sociale problemer. 

Dalhoffsminde blev oprettet af Landsforeningen Arbejde Adler i 1929 som institution for hjemløse. Stedet har gennem de mange år gennemgået omfattende renoveringer og ombygninger, så Dalhoffsminde i dag fremstår som en moderne institution med plads til 25 beboere ved Slivsø. Læs mere her

Ved årsskiftet 2003-04 købte Landsforeningen Arbejder Adler, Sønderjyllands Amts Forsorgshjems bygninger på Marstrup Kirkevej 31 i Hoptrup, ombyggede stedet til en bo-institution for 20 personer og som en del af det nuværende Forsorgshjem Dalhoffsminde.

Den 31. december 2006 blev de tidligere amter nedlagt og driftsoverenskomst med amtet blev overtaget af Haderslev Kommune. Efter gensidig aftale ophørte denne dog pr. 1. januar 2020 og Dalhoffsminde står nu ”helt på egne ben” som en privat institution, men stadig med tilknytning til Landsforeningen Arbejder Adler.