Hvad kan du forvente?

Når du ankommer til Dalhoffsminde vil vi gerne vide lidt om dig

I samtalen vil vi spørge ind til din fysiske og psykiske tilstand, om du tager medicin, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Du får efter samtalen en folder, som beskriver rammerne for dit ophold, du kan downloade folderen Her. Efter samtalen bliver du tildelt et værelse.

Kort efter indskrivningen vil vi med dit samtykke tage kontakt til din betalingskommune med henblik på at få aftalt dit opholdsforløb på Dalhoffsminde. For at arbejdet med opholdsplanen skal lykkes, får du tilknyttet en tovholder som hjælper og støtter dig i dit forløb.

På Forsorgshjemmet Dalhoffsminde ønsker vi et stof- og alkoholfrit miljø. Vi reagerer derfor på aktivt misbrug, på påvirket hed, samt en mistanke herom. Vi søger en gensidig tillidsfuld og åben dialog om misbrug.

Medindflydelse og datasikkerhed

søger vi gennem den daglige samtale og ved en gang i måneden, at afholde beboermøde

Her har alle mulighed for at tale om små og store ting, som berører hverdagen.  Derudover inviteres en eller to beboerrepræsentanter med til personalemøder.

Dalhoffsminde skal som andre håndtere og opbevare personfølsomme oplysninger efter gældende regler.

Vi har udarbejdet nedestående politikker og procedurer for medarbejdere og beboere.

Personfølsomme oplysninger

Læs mere