Vi tror på dig og dine kompetencer

Efter ankomst får du indenfor kort tid en samtale med en værkstedsassistent

Sammen afklarer vi dine arbejdsmuligheder og muligt arbejdssted. Du behøver ikke at være faguddannet eller have særlige kvalifikationer, blot du har lysten til at indgå i arbejdsfællesskaber. Du får udleveret arbejdstøj/værnemidler og din arbejdstid planlægges i samarbejde med personalet. Du får udbetalt arbejdsdusør for de timer du arbejder hver mandag. Frihed fra arbejde aftales med dit arbejdssted ligesom sygdom meldes til arbejdssted eller dagvagt.