Virksomhedspraktik

På Dalhoffsminde står vi gerne til rådighed for lysten til at afprøve et arbejdsforhold

Vi har gode rammer for arbejdsprøvninger og ser det som en naturlig del af Dalhoffsmindes kerneopgave. Arbejdsprøvninger kan strække sig lige fra et praktikforløb på 4 uger til et længere arbejdsprøvningsforhold. Praktikken starter altid med, at vi mødes for at få afstemt hinandens forventninger og evt. skånevilkår. I en evt. arbejdsprøvning vil der blive arbejdet med mål og dokumentation i samarbejde med jobcenter, mentorer eller andre relevante kontaktpersoner. Vi benytter arbejdsevnevurderinger i dette arbejde.