Faglig tilgang

Fagligheden på Dalhoffsminde er essentiel

I arbejdet tænker vi gerne i skæve vinkler for herigennem at anerkende den enkelte beboers ståsted i livet. Dette gør vi i et systemisk perspektiv og vi stræber kontinuerligt efter ny viden på området. Vi har i 2020 arbejdet med Low Arousal med et særligt sigte på en konfliktnedtrappende egen adfærd. 

Hvis du har spørgsmål eller blot er nysgerrig, er du meget velkommen til at kontakte os, eller du kan læse den seneste tilsynsrapport her.

Metoder:

NADA

Motiverende samtaler

Housing First-metoder

VUM udredning

Faglige tilgange:

Recovery

Rehabiliterende tilgang

Low Arousal

Kognitiv tilgang